Medint helps Israeli Government with Covid19
מטופלים יכולים להעסיק חוקר רפואי במקום ד”ר GOOGLE
סטארט-אפ משתמש בבינה עסקית כדי לעזור למטופלים לשפר את הבחירה בשירותי בריאות
היזמת שמנסה להציל חולים באמצעות שיטות שלמדה ביחידת המודיעין המיוחדת
מהצבא לכיסא המנכ”ל: המנכ”לים הצעירים בהייטק
הרופאה שמחפשת איך להציל ילדים עם מחלות נדירות ומורכבות: “תמיד יש תקווה”