תחנת היבדק וסע בשכונת סילוואן, ירושלים צילום: אוהד צויגנברג