סקירת מדיניות החיסונים בעולם, שאלת מתן החיסון השני

לאחרונה עלתה על הפרק השאלה האם ניתן לדחות את קבלת מנת החיסון השניה כנגד COVID-19, או לשלב בין מנות חיסון מחברות תרופות שונות הנמצאות במלאי. הנושא עוסק בשאלה האם יעיל יותר לחסן אוכלוסיה נרחבת בזמן קצר, תוך פשרה על יעילות החיסון לטווח הארוך, או לחסן מספר מועט של אנשים בהתאם להוראות היצרן.

על מנת לענות על השאלה בנוגע לדחיית מנת החיסון השניה כנגד COVID-19, בראש ובראשונה נציג את תוצאות המחקרים עליהם מתבסס האישור שניתן לחיסונים.

על פי תוצאות הניסוי שלב 2/3 בחיסון BNT162b2 (הידוע בכינוי Pfizer-BioNTech וניתן בארץ) אשר פורסמו ב-New England Journal of Medicine, יעילות החיסון הגיעה ל-94.6% לאחר 7 ימים מקבלת המנה השניה. לעומת זאת, כאשר נבחנה היעילות בטווח הזמן שבין שתי המנות היעילות עמדה על 52%. בנוסף, מצויין כי תגובה התחלתית לחיסון מתקבלת 12 ימים לאחר מנת החיסון הראשונה.

תוצאות המחקר של חברת Moderna הצביעו על יעילות של 94.1% כשבועיים לאחר קבלת מנת החיסון השניה. כאשר נבחנו מספר המקרים מהיום הראשון ועד היום ה-42, 7 משתתפים מקבוצת המחקר נדבקו במחלה לעומת 65 משתתפים בקבוצת הביקורת.

בהתחשב בתוצאות הללו, משרד הבריאות הבריטי החליט על דחיית המנה השניה של החיסון כנגד COVID-19וקבלת המנה השניה תוך 11-12 שבועות. ההחלטה התבצעה במטרה לחסן אוכלוסיה רחבה ככל הניתן בזמן הקצר ביותר, זאת בשל העליה בשיעורי התחלואה והתמותה בבריטניה.

הארגון מתייחס לחיסונים – AstraZeneca אשר מנתו השניה אמורה במקור להינתן לאחר 4 שבועות, ול-Pfizer-BioNTech אשר מנתו השניה ניתנת לאחר 3 שבועות.

על פי המידע עליו מתבסס היועץ הראשי לענייני בריאות בבריטניה, היעילות הגבוהה ביותר אכן מושגת אחרי קבלת מנה שניה, אך שני החיסונים מספקים הגנה "ניכרת" גם לאחר קבלת מנה יחידה, ובעיקר בטווח זמן הקצר.

גם בגרמניה ובדנמרק נשקלת האפשרות לדחות את מנת החיסון השניה, ושתי המדינות עוקבות בדריכות אחר המתרחש בבריטניה. ראש צוות מחקר החיסונים בבית החולים Charité בברלין מצהיר כי האסטרטגיה לפיה תחוסן אוכלוסיה רחבה ככל הניתן הינה היעילה ביותר במניעת התחלואה.

בניגוד לכך, הסוכנות האירופית לתרופות (EMA) מצהירה כי הפער הגדול ביותר בין שתי מנות החיסון מבית חברת Pfizer הינו 42 ימים, ומציינת כי הגנה מקסימלית מתקבלת כשבוע לאחר מנת החיסון השניה. עוד מבהירה הסוכנות כי כל חריגה מההוראות דורשת תמיכה של הוכחות מבוססות, ואחרת נחשבת כשימוש "Off lable".

כמו כן, ראש המכון האמריקני לאלרגיה ומחלות זיהומיות, פרופ׳ אנתוני פאוצ'י, מצהיר כי אל לארה"ב לפעול בדומה לבריטניה ולדחות את מנת החיסון השניה. זאת בשל יעילות החיסון המתקבלת לאחר המנה השניה הניתנת לאחר 21 ימים מקבלת החיסון של חברת Pfizer, ו-28 ימים לאחר החיסון של חברת Moderna המאושר לשימוש בארה"ב.

בנוסף, חברת Pfizer יצאה בהצהרה כי לא קיימות עדויות ליעילות החיסון לאחר 21 ימים, ולכן המודל הבריטי אינו מומלץ כמדיניות כללית.

לדחיית מנת החיסון השניה השלכות אשר אינן רפואיות גרידא. למשל, אנשי בריאות רבים חוששים כי החלטה זו מגדילה את העומס הרגשי המוטל על האוכלוסיות בסיכון ועל אלו אשר קיבלו את מנת החיסון הראשונה ואינם בטוחים כעת מתי יקבלו את מנתם השניה, והאם הם חשופים להדבקה.

אסטרטגיה נוספת להתמודדות עם מחסור החיסונים נשקלת כעת בארה"ב על ידי מספר מדענים, וכוללת חלוקת מינון החיסון של חברת Moderna למתן בשני שלבים. נציין כי אין עדויות התומכות בחלוקת מנת חיסון אחת לשני חצאים.

על מנת להתמודד עם המחסור בחיסונים, משרד הבריאות הבריטי מציע לשלב בין חיסונים מחברות תרופות שונות הנמצאים במלאי באותה נקודת זמן. יש לציין כי הצעה זו אינה מהווה חלק מהמדיניות הבריטית הכללית, אלא כמוצא אחרון בלבד. בתגובה לכך, חברת Pfizer מציינת כי אין עדויות קליניות ליעילות של שילוב בין מנות חיסון מתוצרת שונה.

לסיכום, נראה כי שינויים במדיניות החיסונים מעוררים דיון הן בקרב מדענים ורופאים רבים, והן בקרב מקבלי ההחלטות, ונכון לרגע זה אין תמימות דעים בנושא. כך או אחרת, ראוי כי ההחלטה תתבצע על סמך נתונים וראיות אובייקטיביים ומפוקחים.

קישורים:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389
https://www.medscape.com/viewarticle/943533#vp_2https://www.health-ni.gov.uk/news/statement-uk-chief-medical-officers-prioritisation-first-doses-covid-19-vaccineshttps://www.theguardian.com/world/2020/dec/30/covid-19-second-stage-nhs-vaccinations-delayed-across-ukhttps://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-ema-pfizer-idUSB5N2B301Lhttps://www.theguardian.com/world/2021/jan/02/dr-anthony-fauci-says-us-will-not-delay-second-doses-of-covid-vaccinehttps://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-supply-european-union-100-million

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook