Sagi Hass #3491752225

תקציר המחקר: טיפולים קונבציונליים: טיפול באמצעות (Tumor Treating Fields (TTF – קסדת Optune מאושרת בסל התרופות לחולי GBM לאחר ניתוח כריתה ולאחר טיפול קרינתי. בימים אלו מתקיים ניסוי קליני שבוחן טיפול במקביל לטיפולים הקרינתיים. תרופות off label: פרוטוקול COC של חברת CareOncology כולל 4 תרופות שפועלות בצורה סינרגיסטית לחסימה מטבולית של הגידול:  אטרובסטטין 80 מ”ג […]