Covid-19: דו״חות מודיעין למקבלי החלטות

מאגר מידע זה כולל את כל הדו״חות המיוחדים והשבועיים שנוצרו על ידי החוקרים הרפואיים של Medint עבור מקבלי החלטות

Coronavirus Special Report

ניתוח רגישות בדיקות ה-PCR בהיבט הסיכון להדבקה וקורולציה קלינית
Special report

Coronavirus Special Report

איזה ניקיון וסדר- יעילות מטהרי האוויר, מחוללי יונים ואוזון כנגד SARS - COV- 2
Special report

Coronavirus Special Report

חיסוני mRNA - מנגנון הפעולה, היתרונות, החסרונות והסיכונים לטווח ארוך
Special report

Coronavirus Special Report

תעודת חסינות - איפה בעולם שוקלים זאת ומה המשמעות של תעודה שכזו ?
Special report

Coronavirus Special Report

׳אופטימיסט רואה הזדמנות בכל קושי׳ - אתגרים והזדמנויות בעידן COVID - 19
Special report

Coronavirus Special Report

המאמץ העולמי להתחקות אחר השינויים הגנטי שעבר נגיף ה - SARS-COV-2
Special report

Coronavirus Special Report

אני בתוך הבית נמצא - טיפול בחולי COVID - 19 במצב קל עד בינוני במסגרת הקהילה
Special report

Coronavirus Special Report

סיכון מחושב או חישוב מסוכן ? - בידוד בעקבות מגעים ״מוגנים״
Special report

Coronavirus Special Report

חולים פסיכיאטרים בראי המגיפה
Special report

דו״חות קורונה שבועיים