Covid-19: דו״חות מודיעין למקבלי החלטות

מאגר מידע זה כולל את כל הדו״חות המיוחדים והשבועיים שנוצרו על ידי החוקרים הרפואיים של Medint עבור מקבלי החלטות

Coronavirus Special Report

פגיעה ממושכת בחוש הריח בעקבות מחלת הקורונה 29.6.2021

Coronavirus Special Report

לחזות את המגיפה הבאה – סקירה וניתוח של כלים טכנולוגיים 29.6.2021

Coronavirus Special Report

לחזות את המגיפה הבאה – רשתות שיתוף מידע, לוגיסטיקה, חינוך ומדיניות 29.6.2021

Coronavirus Special Report

דו״ח סקירה עדכני בנושא השפעת חיסוני הקורונה על נשים הרות ומניקות 21.6.2021

Coronavirus Special Report

ייצור וטיפול בתרפיות תאיות – סקירה מדעית של סוגי הטיפולים השונים 21.6.2021

Coronavirus Special Report

ייצור וטיפול בתרפיות תאיות – סקירת מחקרים בנוגע לטיפולים תאיים מבוססים ייצור בבתי חולים ודוגמאות ממרכזי ייצור ופיתוח מרחבי העולם 21.6.2021

Coronavirus Special Report

ייצור וטיפול בתרפיות תאיות – סקירת האתגרים העיקריים בהקמה וניהול של מרכז למחקר וייצור של טיפולים תאיים בתוך מרכזים רפואיים 21.6.2021

Coronavirus Special Report

חיסון שלישי לקורונה – האם קיים צורך במתן מנת חיסון נוספת 20.06.2021

Coronavirus Special Report

נהלי הגישה והתשלום במרכזים לרפואה דחופה – דרך סקירת מערכות בריאות בעולם 17.06.2021