Covid-19: דו״חות מודיעין למקבלי החלטות

מאגר מידע זה כולל את כל הדו״חות המיוחדים והשבועיים שנוצרו על ידי החוקרים הרפואיים של Medint עבור מקבלי החלטות

Coronavirus Special Report

09.6.2021 ניתוח מחקר בנושא השפעת החיסון על עובדי בריאות בישראל

Coronavirus Special Report

09.6.2021 ניסוי במנת דחף של חיסון הקורנה בבריטניה- סקירה

Coronavirus Special Report

ההשפעות ארוכות הטווח של מחלת הקורונה – סקירה עדכנית 08.06.2021

Coronavirus Special Report

06.06.2021 גילוי וירוס קורונה חדש מסוג אלפא בילד במלזיה – הדבקה מבעלי חיים

Coronavirus Special Report

בדיקות קורונה חיוביות חוזרות לזמן ממושך בקרב מחלימי מחלת הקורונה 03.06.2021

Coronavirus Special Report

02.6.2021 הדבקה חוזרת אבחנה, קליניקה ואוכלוסיות סיכון

Coronavirus Special Report

30.5.2021 הקשר בין חיסון קורונה לדלקת בשריר הלב

Coronavirus Special Report

30.5.2021 התפרצות באסיה – סינגפור וטאיוואן

Coronavirus Special Report

ניתוח יעילות השימוש במסיכות בקרב מחוסנים 30.05.2021