Covid-19: דו״חות מודיעין למקבלי החלטות

מאגר מידע זה כולל את כל הדו״חות המיוחדים והשבועיים שנוצרו על ידי החוקרים הרפואיים של Medint עבור מקבלי החלטות

Coronavirus Special Report

בדיקות מהירות לקורונה - סקירה עדכנית 18.3.21
Special report

Coronavirus Special Report

האם הבחירה בטכניקת חיסון אחת מעודדת את התפשטות מגיפת ה -SARS-CoV-2
Special report

Coronavirus Special Report

השפעת COVID-19 לטווח ארוך
Special report

Coronavirus Special Report

התפשטות וריאנטים חדשים
Special report

Coronavirus Special Report

מדיניות בידוד בכיתות
Special report

Coronavirus Special Report

חיסון מדוכאי החיסון - אילו חולים השתתפו בניסויי חיסוני ה - marna ומה היו התוצאות
Special report

Coronavirus Special Report

האם המגיפה בדעיכה כלל עולמית ללא קשר לחיסונים
Special report

Coronavirus Special Report

טיפול מניעתי (טרם אישפוז) בחולי COVID-19
Special report

Coronavirus Special Report

האם המוטיציה הבריטית מסוכנת יותר מהנגיף המקורי ? 28.2.21
Special report

דו״חות קורונה שבועיים