דו״חות לדוגמא

Mucopolysaccharidoses (MPS) 2

Hunter syndrome

Non small cell lung cancer

stage IV with brain metastases